top of page

Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Våre naprapater benytter seg av en rekke anerkjente behandlingsmetoder og behandlingsteknikker. Etter en innledende samtale og grundig undersøkelse setter naprapaten en behandlingsplan. Hvilke behandlingsmetoder som benyttes varierer og avhenger av årsak, lokalisasjon og smertens karakter.

Våre naprapater benytter seg av en rekke anerkjente behandlingsmetoder og behandlings-teknikker.

bottom of page