top of page

Fysiske tester

TEST DET SOM ER RELEVANT Å TESTE FOR DIN IDRETT

Når man skal utføre fysiske tester, hva skal man da teste?

I altfor stor grad ender man opp med å teste det som er vanlig at man tester istedenfor å teste det man burde teste for de enkelte idrettsgrenene. En test eller et testbatteri skal gjenspeile den eller de hovedøvelsene man faktisk trener for å skape f.eks. basisstyrke, kompleksstyrke og til slutt styrkeutvikling under relevante tempoer, intensitetsnivåer og tidsintervaller for den aktuelle idrettsgrenen.

Det er tross alt ingen hensikt å gjøre tester om man uansett ender opp med det samme treningsprogram som man alltid har gjort!

På FRENI utfører vi fysiske tester. Vi tester de viktigste biomotoriske funksjonene som bevegelighet, stabilitet, balanse, koordinasjon, maxstyrke, power, akselerasjon, speed, agility (COD), utholdenhet og kondisjon, i den aktuelle idrettsgrenen. Den objektive data man får, legges til grunn for profesjonell analyse, strategi, treningsplanlegging, programdesign, periodisering av trening m.m.

På FRENI har vi ferdige testbatterier for flere forskjellige idrettsgrener, blant annet for fotball, håndball og ishockey.

Til bl.a. sprint- og powertester bruker i MuscleLabs testsystem (brukes også av Olympiatoppen).

bottom of page