top of page

Lag

Lagidrettstester og gruppetester

 

FRENI Fystest Lagidrett eller Gruppetest, innebærer testing av flere personer i et lag, en forening, et forbund, et landslag eller lignende.

FRENI Fystest Lagidrett eller Gruppetest, består av flere tester av de viktigste biomotoriske funksjonene som bevegelighet, stabilitet, balanse, koordinasjon, maxstyrke, power, akselerasjon, speed, agility (COD), utholdenhet og kondisjon, i den aktuelle idretten. Den objektive data man får, legges til grunn for profesjonell analyse, strategi, treningsplanlegging, programdesign, periodisering av trening m.m.

 

Obs! Vi har ferdige och spesifikke testprotokoll for flere forskjellige lagidretter og individuelle idretter. Vi ”skreddersyr” også tester for de mindre vanlige idrettene eller der det er veldig spesifikke krav!

 

FRENI Fystest – Lagidrett och Gruppetest:

 

21-24 individer 25 000 kr

15-20 individer   1 200 kr/individ

10-14 individer   1 600 kr/individ

 

Testdata (samlingsskjema med all testdata for alle individer) inngår.

Individuell programdesign (et S-program og et A-program) 500 kr/individ

 

Obs! Vi er fleksible og åpne for ulike varianter og oppleggsforslag.

Ønsker du å diskutere et opplegg eller er færre enn 10 personer,

kontakt oss på 69001440 eller post@freni.no.

bottom of page