top of page

Forskning

Det finnes i dag vitenskapelig grunnlag for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige. Under ligger linker til noen av studiene.

Norges naprapatforbund avsetter hvert år midler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og områder som har relevans for manuell medisin.

 

Norges naprapatforbund holder nå på å etablere et vitenskapelig råd som skal ha den kompetansen som trengs for å evaluere de forskningsprosjekter som kommer vår vei.


Studier:

  • 2007/ 2010 -«Bjørn-studien»; langtidseffekt av naprapatbehandling sammenliknet med primær legekontakt. Studien er den første store evalueringen av naprapati som behandlingsform sammenliknet med rådgivning fra lege. Av Eva Skillgate leg naprapat og doktorand ved Karolinska Institutet Stockholm. Les studien her.
     

  • 2010- Naprapatbehandling for å korte ned ortopedkøene. Evaluering av effekten av naprapatbehandling på pasienter i kø for ortopedisk utredning. Av Stina Lilje, leg. Naprapat og doktorand ved Blekinge Tekniska Høgskola. Les studien her.
     

  • 2014 -Helseøkonimisk verdi av naprapatbehandling. Av Stina Lilje, leg. Naprapat og doktorand ved Blekinge Tekniska Høgskola. Les studien her.

bottom of page