top of page

Historie

Naprapatien ble grunnlagt på starten av 1900-tallet av Dr. Oakley Smith (1880-1967).
Smith var utdannet kiropraktor, men gikk tidlig bort fra subluxationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av ledd). Han mente at det var forkortning eller skade av connective tissue (støtte og bindevev), ikke subluksasjoner, som var årsaken til smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens ledd som i de perifere leddene. Smith utviklet et spesifikt system for å behandle, samt et system for å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunn basert på de nye teoriene.

Smiths teknikker var også påvirket av manuelle teknikker han hadde lært seg under en studiereise til Europa, til Bøhmen (Tsjekkia). Han oppsøkte etter reisen bøhmiske utvandrere i USA for å lære mer om deres behandlingsmetoder som var kalt napravit.

I ca 1905 flyttet Smith til Chicago og ga behandlingsformen navnet naprapati, av det tsjekkiske ordet ”napravit” som betyr å korrigere. Endelsen ”pati” kommer av det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. Naprapati skulle bety ”å korrigere årsak til lidelse”. Smith startet så en naprapatutdanning, Chicago School of Naprapathy, i 1907.

I 1970 startet den første naprapaten i Sverige, Björn Jönson Berg, Naprapathögskolan i Stockholm. Han hadde sin bakgrunn fra sine naprapatstudier i Chicago hvor en av hans lærere var selveste Oakley Smith. Naprapatutdannelsen i Stockholm preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla med sin forskning om connective tissue. Denne måten å se det på, kombinert med åpenhet for ny forskning ledet til en kraftig utvikling av virksomhetsområdet naprapati. Det å ikke bare behandle symptomene, men å søke årsaken til pasientens problem, slik som for Smith gjorde, har hele tiden vært sentralt. Dette har ledet til at naprapatene har et bredt behandlingsarsenal der behandlingsteknikker som manipulasjon og mobilisering kombineres med mykdelsteknikker som massasje og tøyning.

Den første naprapaten begynte i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Norges naprapatforbund ble etablert i 1993. Året etter, i 1994, fikk naprapatene autorisasjon i Sverige og Finland. Som det framgår av historikken er naprapati ikke noe nytt påfunn, eller oppstått som en blanding av forskjellige behandlingsformer, men har alltid vært et eget selvstendig yrke, som i utgangspunktet har hatt sitt eget diagnostiske system og egne behandlingsteknikker.

bottom of page