top of page

Naprapatbehandling

Når du har bestilt en time hos oss, får du etter en innledende samtale med din naprapat (anamnese) en grundig undersøkelse av det som er relevant for dine plager. Når terapeuten har kommet frem til hva som passer best for deg ut fra det du vil ha hjelp med legger vi opp en behandlingsplan. Den handler om hva vi kan hjelpe deg med i dag, hva du bør gjøre selv, samt hva som bør bli fulgt opp med kompletterende behandlinger.

Våre vanligste behandlingsmetoder er massasje, muskeltøyning, triggerpunktsbehandling, manipulasjon, mobilisering, akupunktur, nevromotorisk programmering og holdningskorrigering. Ofte får man funksjonelle- og korrektive treningsøvelser som man bør gjøre ved siden av og på egenhånd for å adressere og trene opp visse funksjoner. Om det er aktuelt, får du de viktigste rådene og øvelsene med deg hjem for å skape den ønskede forandringen.

En videopresentasjon om naprapati gjord av Norges Naprapatforbund.

bottom of page