top of page

Vi naprapater benytter oss av en rekke anerkjente behandlingsmetoder og behandlingsteknikker. Etter en innledende samtale og grundig undersøkelse setter naprapaten en behandlingsplan. Hvilke behandlingsmetoder som benyttes varierer og avhenger av årsak, lokalisasjon og smertens karakter.

Behandlingsmetoder

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker vi veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

 

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd.

 

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

 

Triggerpunktsbehandling for å senke muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder, mest vanlig er pressur (trykk).

 

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ulike ledd.

 

Dry Needling/medisinsk akupunktur er behandling av triggerpunkter ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å minske de spente muskelstrengene.

 

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode som har vist seg å ha meget god effekt på en lang rekke kroniske tilstander som tradisjonelt har vært vanskelig å behandle. Behandlingen består av å tilføre det skadde området høyenergiske bølger som forårsaker mikroskopiske skader til det utsatte vevet – noe som stimulerer tilhelingsprosessen.

 

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

 

Hjemmeøvelser/trening gir vi til våre pasienter både for å forebygge, rehabilitere og prestere. Se trening, idrett.

bottom of page